Kontakt_OLD

Kontaktuppgifter


Stiftelsens kontaktuppgifter för ansökan och rapportering


info@bjornssonsstiftelse.se


Telefon 0768-894 768 (styrelseledamot Åsa Laurin)Styrelsens ledamöter


Kristina Leanderson Antunes, ordförande


Eva Angenete, medicinskt sakkunnig, docent kirurgi


Åsa Laurin, sekreterare, jur. kand.


Susanne Dahlberg, suppleant


Jonas Bengtsson, suppleant


Per Sagert, suppleant


Vill du kontakta Stiftelsens styrelse så kan du maila till Åsa Laurin på info@bjornssonsstiftelse.se


   

Adjungerade medicinskt sakkunniga


Ralph Peeker, urologiHedersledamot


Leif Hultén (numera avliden), MD, PhD, Professor em., 1931 - ✝︎ 2022