Kontakt

Kontaktuppgifter

Stiftelsens adress

Anna-Lisa och Bror Björnssons Stiftelse

Consensus Stiftelsetjänst

Krokslätts Parkgata 4

431 68 Göteborg


Telefonnummer: +46 31 745 50 00Adress för ansökan och rapportering

Anna-Lisa och Bror Björnssons Stiftelse

c/o Åsa Laurin

Babordsgatan 6

426 76 Västra FrölundaStyrelsens ledamöter


Kristina Leanderson Antunes, ordförande


Eva Angenete, medicinskt sakkunnig, docent kirurgi


Åsa Laurin, sekreterare, jur. kand.


Susanne Dahlberg, suppleant


Jonas Bengtsson, suppleant


Per Sagert, suppleant


Vill du kontakta Stiftelsens styrelse så kan du maila till Åsa Laurin på asa.laurin@gmail.com


   

Adjungerade medicinskt sakkunniga


Ralph Peeker, urologiHedersledamot


Leif Hultén, MD, PhD, Professor em.