Hem

Anna-Lisa och Bror Björnssons stiftelse


Stiftelsens syfte är enligt stadgarna att främja medicinsk forskning om progressiv muskelatrofi och närliggande neurologiskt organiska sjukdomar samt tumörsjukdomar.


Mot bakgrund av makarna Björnssons starka anknytning till Göteborg har Stiftelsens styrelse beslutat att i första hand stödja forskning som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


För ytterligare information om Anna-Lisa och Bror Björnssons forskningsstipendium se vidare under ”Ansökan & villkor”.