Kontakt

Kontaktuppgifter


Stiftelsens adress


 Anna-Lisa och Bror Björnssons Stiftelse

 Consensus Stiftelsetjänst

 Krokslätts Parkgata 4

 431 68 Göteborg


Telefonnummer: +46 31 745 50 00Adress för ansökan och rapportering


 Anna-Lisa och Bror Björnssons Stiftelse

 c/o Åsa Laurin

 Babordsgatan 6

 426 76 Västra FrölundaStyrelsens ledamöterLennart Sandin, ordförande, advokat


Eva Angenete, medicinskt sakkunnig, docent kirurgi


Åsa Laurin, sekreterare, jur. kand., fil. kand.


Kristina Leanderson Antunes, suppleant


Per Sagert, suppleant


Vill du kontakta Stiftelsens styrelse så kan du maila till Åsa Laurin på asa.laurin@gmail.com


  

Adjungerade medicinskt sakkunnigaOlof Johnson, Professor em.


Oluf Andersen, Professor em.HedersledamotLeif Hultén, MD, PhD, Professor em.